Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
BlueLackk

Elementlerin Sembolleri Nedir

H = Hidrojen
He = Helyum
Li = Lityum
Be = Berilyum
B = Bor
C = Karbon
N = Azot
O = Oksijen
F = Flor
Ne = Neon
Na = Sodyum
Mg = Magnezyum
Al = Aluminyum
Si = Silisyum
P = Fosfor
S = Kükürt
Cl = Klor
Ar = Argon
K = Potasyum
Ca = Kalsiyum


Elementlerin Sembolleri Resimleri

 • 1
  Elementlerin 20 Tanesidir 9 ay önce

  Elementlerin 20 Tanesidir

Elementlerin Sembolleri Sunumları

Elementlerin Sembolleri Videoları

 • 1
  9 ay önce

  Elementlerin Hakkında Bilgi (Tonguç Akademi)

Elementlerin Sembolleri Soru & Cevap

 • 0

  9 ay önce

  Soru : Elementlerin Daha Fazlası Varmı ?
  Tabikide Vardır 118'e Kadar Vardır Element Ben Sadece 20 Tanesini Yazdım Çünkü Lise 2'ye Kadar 20 Tanesi Lazım Olucaktır.

Elementlerin Sembolleri Ek Bilgileri

 • 1
  9 ay önce

  Ben Elementlerin Sembollerini 20 Tane Yazdım Çünkü Bunları Lise 2'ye kadar 20'ye kadar Yeterdir.

 • 1
  8 ay önce

  A-ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ       :
  1-Elementler     :
  Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir.
  Bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklık aynıdır. Fakat bir elementin atomları ile başka bir elementin atomlarının büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklıkları farklıdır. Aynı elementten yapılan farklı maddeler de aynı cins atomlardan oluşurlar.
  Elementi oluşturan atomların birbirine olan uzaklığı elementin katı, sıvı ve gaz haline göre değişebilir.
  Canlı ve cansız varlıkların tamamı elementlerden oluşurlar.
   
  2-Elementlerin Özellikleri       :
  1-En küçük yapı birimleri atomlardır.
  2-Aynı cins atomlardan oluşurlar.
  3-Kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamazlar.
  4-Saf maddelerdir.
  5-  Sembollerle gösterilirler.
  3-Element Çeşitleri      :
   a) Atomik Yapıdaki Elementler          :
  Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada tek başlarına bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler denir. Atomik yapılı elementlerin en küçük taneciği atomlardır.

   
  Örnek:Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi elementler atomik
  yapılıdır.

  bMoleküler Yapıdaki Elementler     :
  Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada ikili (veya daha fazla sayıda atomdan oluşan karmaşık yapılı) gruplar halinde bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir. Moleküler yapılı elementlerin en küçük taneciği moleküllerdir.
   
  Örnek:           Hidrojen, oksijen, iyot, karbon, fosfor, kükürt, azot…

  Hidrojen Atomu


  Hidrojen Molekülü


  Hidrojen Elementi


  Oksijen Atomu


  Oksijen Molekülü


  Oksijen Elementi

  4-Elementlerin Sembolleri      :
  Günümüzde bilinen 118 element vardır. Bu elementlerin 92 tanesi doğada bulunurken geri kalanı da laboratuarlarda elde edilen yapay elementlerdir.
  Elementler sembollerle gösterilir ve her elementin kendine özgü sembolü vardır. Element sembolü yazılırken;
  •Sembol tek harfli ise büyük harfle yazılır.
  •Sembol iki veya üç harfli ise ilk harf daima büyük, diğer harfler küçük yazılır. (Sembollerin iki veya üç harften oluşmasının nedeni, bazı elementlerin baş harflerinin aynı olmasıdır).
  Elementlerin sembollerle gösterilmesinin nedeni, bütün Dünya’da ortak bir bilim dili oluşturmak, bilimsel iletişimi ve yazımlarını kolaylaştırmaktır. Elementlerin bütün Dünya’da kullanılan sembolleri aynı olmasına rağmen isimleri dillere göre farklıdır. (Türkçe, Rusça, Çince, Japonca da element isimleri farklı olmasına rağmen sembolleri aynıdır).
  Elementler ilk bulunduklarında bir kısmına elementlerin özelliklerini belirten bir isim (hidrojene Latincede su üreten anlamına gelen hydro–genes, oksijene Latincede asit yapan anlamına gelen oxygenium, fosfora Latincede ışık veren phosphorus), bir kısmına elementi bulan bilim adamının ismi (Albert Einstein–Aynştaynyum–Es, Gregor Mendel–Mendelevyum–Md, Rutherford–Rutherfordiyum–Rf, Andre Marie Curi– Küriyum–Cm), bir kısmına gezegen ve yıldızların isimleri (Neptün–Neptünyum–Np, Plüton–Plütunyum–Pu, Uranüs–Uranyum–U), bir kısmına da çeşitli kıta, şehir ve ülke isimleri (Avrupa–Europyum–Eu, Amerika–Amerikyum–Am, Kaliforniya–Kaliforniyum–Cf, Fransa– Fransiyum–Fr) verilmiştir.
  Elementlerin sembolleri belirlenirken, elementlerin Latince isimlerinin ilk veya ilk iki (üç) harfi kullanılmıştır.  No
  Elementin Adı
   
  Sembolü
   
  No
  Elementin Adı
   
  Sembolü


  1-
  Hidrojen

  H

   

  26-
  Demir

  Fe


  2-
  Helyum

  He

   

  28-
  Nikel

  Ni


  3-
  Lityum

  Li

   

  29-
  Bakır

  Cu


  4-
  Berilyum

  Be

   

  30-
  Çinko

  Zn


  5-
  Bor

  B

   

  47-
  Gümüş

  Ag


  6-
  Karbon

  C

   

  50-
  Kalay

  Sn


  7-
  Azot

  N

   

  53-
  İyot

  I


  8-
  Oksijen

  O

   

  79-
  Altın    

  Au


  9-
  Flor

  F

   

  80-
  Cıva    

  Hg


  10-
  Neon

  Ne

   

  82-
  Kurşun

  Pb


  11-
  Sodyum

  Na

   

   
   
   
   


  12-
  Magnezyum

  Mg

   

  24-
  Krom  Cr


  13-
  Alüminyum

  Al

   

  35-
  Brom

  Br


  14-
  Silisyum

  Si

   

  36-
  Kripton

  Kr       


  15-
  Fosfor

  P

   

  54-
  Ksenon

  Xe


  16-
  Kükürt

  S

   

  56-
  Baryum

  Ba


  17-
  Klor

  Cl

   

  78-
  Platin

  Pt


  18-
  Argon

  Ar

   

  86-
  Radon

  Rn       


  19-
  Potasyum

  K

   

  88-
  Radyum

  Ra


  20-
  Kalsiyum

  Ca

   

  92-
  Uranyum

  U 


   
   
   
   

   

  90-
  Toryum

  Th


   
   
   
   

   

  118-
  Ununoktiyum

  Uuo   
   5-Sembol ve Formülün Kullanılması             :
           Elementler, atomik ve moleküler yapılı elementler olarak iki grupta incelenir. Atomik yapılı elementlerin en küçük yapı birimi atom, moleküler yapılı elementlerin de en küçük yapı birimi moleküldür.
  Elementler sembollerle gösterilir. Elementin sembolüne bakıldığında o elementin atomik yapılı mı yoksa moleküler yapılı mı olduğu anlaşılamaz. Bu nedenle moleküler yapılı elementleri oluşturan moleküllerin kaç tane atomdan oluştuğunun belirtilmesi için bu elementler formüllerle gösterilirler.
  Bileşiklerin en küçük yapı birimi moleküllerdir. Bileşiği oluşturan moleküllerde hangi atomdan ve kaç tane bulunduğunun belirtilmesi için bileşikler formüllerle gösterilir.
  Sembolle gösterimde tek bir atom, formülle gösterimde en az iki atomun bulunması gerekir.
  ÖRNEKLER            :
  1-Aşağıdaki elementlerden sembol ve formülle gösterilenleri belirleyin.
  Elementin Adı                       Sembolü                     Formülü
  Oksijen Elementi                                        O                                                  O2
  Hidrojen Elementi                                    H                                                   H2
  İyot Elementi                                                 I                                                   I2
  Demir Elementi                                          Fe                                                 –
  Kalsiyum Elementi                                  Ca                                                –
  No


  Elementin


  Sembolü

   

  No


  Elementin


  Sembolü
  Türkçe Adı


  Latince Adı


  Türkçe Adı


  Latince Adı  1-
  Hidrojen
  Hydro–genes

  H

  26-
  Demir
  Ferrum

  Fe  2-
  Helyum
  Helios

  He

  28-
  Nikel
  Niccolum

  Ni  3-
  Lityum
  Lithium

  Li

  29-
  Bakır
  Cuprum

  Cu  4-
  Berilyum
  Berylium

  Be

  30-
  Çinko
  Zincum

  Zn  5-
  Bor
  Borium

  B

  47-
  Gümüş
  Argentum

  Ag  6-
  Karbon
  Carboneum

  C

  50-
  Kalay
  Stannum

  Sn  7-
  Azot
  Nitrogenium

  N

  53-
  İyot
  Iodium

  I  8-
  Oksijen
  Oxygenium

  O

  79-
  Altın    
  Aurum

  Au  9-
  Flor
  Fluorum

  F

  80-
  Cıva    
  Hydrogyrum

  Hg  10-
  Neon
  Neon

  Ne

  82-
  Kurşun
  Plumbum

  Pb  11-
  Sodyum
  Natrium

  Na

   

   


   

   


  12-
  Magnezyum
  Magnesium

  Mg

   

   


   

   


  13-
  Alüminyum
  Aluminium

  Al

   

   


   

   


  14-
  Silisyum
  Silicium

  Si

   

   


   

   


  15-
  Fosfor
  Phosphorus

  P

   

   


   

   


  16-
  Kükürt
  Sulphurium

  S

   

   


   

   


  17-
  Klor
  Chlorium

  Cl

   

   


   

   


  18-
  Argon
  Argon

  Ar

   

   


   

   


  19-
  Potasyum
  Kalium

  K

   

   


   

   


  20-
  Kalsiyum
  Calcium

  Ca

   

   


   

      


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Elementlerin 20 Tanesidir
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin